Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym PK może być reklamowana, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej zakupu stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

W celu złożenia reklamacji należy przesłać formularz reklamacyjny, w którym Klient powinien opisać stwierdzoną wadę lub wady produktu. Wypełniony formularz można przesłać w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres: Dział Promocji, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, adres e-mail: sklep@pk.edu.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego produktu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe zasady reklamacji opisane są w Regulaminie.

Formularz reklamacji do pobrania