KLAUZULA INFORMACYJNA I RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Sklepie Internetowym jest Sprzedający, czyli Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37.
 3. Dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane będą w celu realizacji składanych zamówień oraz rozpatrywania składanych reklamacji.
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:
  1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
  1. zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
  1. regulaminu Sklepu Internetowego Politechniki Krakowskiej;
  1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351).
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane 5 lat.
 6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić dokonywanie zakupów.
 9. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
 10. Sprzedający stosuje pliki cookies. Informacje pozyskiwane dzięki nim mają na celu ciągłe dostosowywanie Serwisu do wymagań Klienta, jego preferencji lub potrzeb w szczególności poprzez właściwe dostosowywanie funkcjonalności, treści oraz usług udostępnionych w Serwisie.
 1. _____________
 2. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).